Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester, UK
Dyżury rodziców

Polska Szkoła Sobotnia w Worcester jest instytucją publiczną i ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki dzieciom w trakcie zajęć szkolnych.
Zgodnie z naszym regulaminem, rodzice zobowiązani są do odbywania dyżurów podczas zajęć w naszej szkole w wyznaczonym terminie (3 razy w ciagu roku szkolnego).
Pomoc rodziców dyżurnych jest niezbędna do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w szkole, przede wszystkim podczas przerw.

Dyżur odbywa się od godz. 9 do 13.
Podczas przerwy dyżurni rodzice:
• pilnują, aby uczniowie nie wychodzili poza teren szkoły
• pilnują, aby uczniowie spędzali przerwę na terenie do tego wyznaczonym
• pilnują bezpieczeństwa i nadzorują zachowanie uczniów
• nadzorują korzystanie z toalet

Przy opłacaniu czesnego pobieramy kaucję w wysokości £25, która zostanie w całości automatycznie przeniesiona na nastepny rok szkolny.
W razie nieodbycia dyżurów szkoła nie zwraca kaucji, co wiąże się z koniecznością wpłaty nowej kaucji na nastepny rok szkolny.
Jeżeli z ważnego powodu rodzic nie może odbyć dyżuru w umówionym terminie, bardzo prosimy rodziców o poinformowanie szkoły na tydzień przed datą dyżuru. Brak informacji spowoduje zatrzymanie wpłaconej kaucji.

Na dyżur można zapisać się w każdą sobotę u pani Agnieszki Karczewskiej, bądź wysyłając wiadomość za pośrednictwem naszej strony tutaj.
Polska Szkoła Sobotnia w Worcester © 2010-2021