Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester, UK
Personel Szkoły

Monika Pow
Dyrektor szkoły

Funkcję dyrektora szkoły sprawuje od 01 marca 2008 roku. Nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie oraz matematyki. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunkach politologia, historia oraz zarządzanie oświatą. Absolwentka Edge Hill University na kierunku matematyka. Obecnie pracuje jako wychowawca klasy 1-szej w jednej z lokalnych szkół podstawowych, sprawując jednocześnie funkcję koordynatora do spraw matematyki oraz plastyki.

Katarzyna Tokarz
Starsza klasa polsko-angielska
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, gdzie uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas praktyk zawodowych, a także pracując jako nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie w latach 2003-2004. Podczas studiów zdobyła również uprawnienia do pracy jako wychowawca kolonijny.


Iwona Bojarska
Przedszkole

Ukończyła finanse i rachunkowość w szkole policealnej w Polsce. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując wolontaryjnie w klasie przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej w latach 2012 i 2014 oraz w Dines Green Primary School in Worcester.

Monika Kasperek
Klasa 0
Ukonczyła Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Profesjonalną Szkołę Biznesu w Krakowie. Ponadto ukończyła dwuletni kurs Children's Care, Learning and Development oraz kurs uzupełniający Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Nauczanie języka polskiego jako drugiego. Pracuje jako przedszkolanka w Droitwich.


Monika Bellgrau
Klasa I

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale instrumentalno-pedagogicznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Przygodę z Polską Szkołą Sobotnią rozpoczęła w 2009 roku.

Agata Gawryluk
Klasa II
Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, gdzie ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Organizacja. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Monika Wasilewska
Klasa IIIa

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii, gdzie zdobyła kwalifikacje wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, gdzie ukończyła studia na kierunku psychologia społeczno-kliniczna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Obecnie pracuje w lokalnej szkole postawowej oraz średniej z dziećmi i młodzieżą, dla których język angielski jest drugim językiem. Przygotowuje młodzież do egzaminu GCSE z języka polskiego.

Iwona Gusztyn-Tulińska
Klasa IIIb
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. Członek stowarzyszenia Pro-Gubin, zajmującego się wspomaganiem młodzieży uzdolnionej z biednych rodzin. W latach 2002 - 2004 pracowała jako wykładowca w Policealnym Studium Prawno-Ekonomiczna Obsługa Firm.


Anna Weber-Pawelec
Klasa IV

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunkach pedagogika oraz socjologia. Posiada kwalifikacje wychowawcy placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Paulina Kilkowska
Wychowawczyni klasy V, historia i geografia w klasach IV, V i VI
Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Humanistycznych Uniwerytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Polsce.


Izabela Rybicka
Klasa VI i VII

Ukończyła filologię polską ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra. Przygotowuje uczniów polskiej szkoły sobotniej oraz angielskich szkół średnich do egzaminów GCSE i A-levels z języka polskiego. Dodatkowo posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako obcego (TEFL).

Ewa Kędzior
Zastępstwa
Ukończyła kurs Children's Care, Learning and Development oraz kurs Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, uprawniający do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w klasie przedszkolnej i w zerówce w lokalnej szkole podstawowej. Prowadzi gromadę zuchów 5-tej Wodnej Drużyny Harcerskiej w Worcester.

ASYSTENCI NAUCZYCIELA

Klasa 0 - Elżbieta Kocur
Klasa I - Magdalena Karnacz
Klasa IIIa - Zofia SobczykKURS CZYTANIA
(pomoc indywidualnym uczniom)


Maria Sokołowska
Monika PowBIBLIOTEKA

Anna Majewska
Agnieszka LisowskaPROBOSZCZ PARAFII

Ks Marek OgorzałyPolska Szkoła Sobotnia w Worcester © 2010-2021